Voorwaarden voor stalling van caravan, vouwwagen en auto.

1. De stallingsperiode is van 1 september 2024 tot en met 31 augustus 2024. Behoudens opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar. Opzegging dient te geschieden voor 1 juli van het jaar voorafgaand aan het stallingsseizoen. Bij tussentijdse huuronderbreking vindt geen terugbetaling plaats.

2. De stallingsprijs geldt voor het hele jaar. Dus ook voor de periode dat de caravan, vouwwagen of auto niet gestald is.

3. De stallingsprijs moet voorafgaande aan het stallingsjaar in haar geheel betaald worden aan de verhuurder. De betaling geschiedt bij voorkeur contant.

4. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat het gestalde object, gestald is voor eigen rekening en eigen risico van de huurder. Daardoor is, ongeacht door wat of wie ook aangebracht, ook tijdens het verplaatsen, de huurder aansprakelijk voor alle schade, waaronder storm- en brandschade, aan gestald object. Ook blijft de huurder zelf aansprakelijk voor diefstal.

5. Huurder verplicht zich om gasflessen, brandstoffen en/of eventuele chemicaliën uit het gestalde object te verwijderen voor dat deze ter stalling aangeboden wordt. Tevens dienen accu’s te zijn losgekoppeld. Dit i.v.m. voorschriften van de brandverzekering van verhuurder. Geen fietsen op de dissel of op het fietsenrek laten staan. Voor aanvang van de stalling dienen de bestaande beschadigingen gemeld te worden aan de verhuurder.

6. In- en uitrijden van de gestalde objecten gebeurt door de verhuurder.

7. Wanneer u uw eigendom wilt ophalen dient u dit één week van te voren te melden. Dit kan per email, telefonisch maar het liefst via de app doorgegeven worden. Vanaf 1 september tot en met 31 maart (winterperiode) kunnen er geen caravans of vouwwagens worden gehaald, mits dit van tevoren is overlegd.

Op zon- en feestdagen zijn we gesloten!